12.10.2015

Na základě písemné žádosti jsme dne 12.10.2015 obdrželi od Českého kynologického svazu Potvrzení o vykonané zkoušce, která opravňuje Bessie k zařazení do třídy pracovní na oblastní, národní, klubové a speciální výstavě ČR.

Napsat komentář