22.09.2013

Letošní výstavní sezónu jsme zakončili v neděli 22.09.2013 v Mladé Boleslavi bonitací pořádanou Klubem chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.. Bessie byla k bonitaci pozvána na desátou hodinu.
Na výstaviště jsme se však dostavili s časovým předstihem. Než jsme se stihli rozkoukat a psychicky připravit, nastoupili jsme do kruhu k bonitaci, a to jako první, i když nebyl ještě náš čas. V kruhu posuzoval rozhodčí FCI pan Miroslav Václavík a paní Helena Beranová (poradkyně chovu VŠSP). To, zda je Bessie uchovněná, jsme se dočetli po obdržení Bonitační karty. Výsledek zní: CHOVNÁ od 22.09.2013.
Co víc jsme si mohli přát!!!

Na Klubové výstavě KCHMPP dne 21.09.2013 na Krásné louce v Mladé Boleslavi byla Bess oceněna paní rozhodčí MVDr. Gabrielou Ridarčíkovou (SK) v mezitřídě známkou V2.

Chovatelská stanice