15.05.2014

Máme tu rok 2014 a začalo nám období výstav a zkoušek. Dnešního dne jsme se s naší Bessie zúčastnili XV. Pojizerské výstavy psů v Mladé Boleslavi, kde se Bess předvedla v otevřené třídě a byla oceněna panem rozhodčím Vladimírem Adltem známkou V1. Udělala nám obrovskou radost. Příští výstavu máme naplánovanou na červen a jedná se o Klubovou výstavu KCHMPP, která se též bude konat v Mladé Boleslavi.

20.10.2013

Období 05.-19.10.2013 bylo pro nás velmi náročné. Každou sobotu jsme se účastnili s Bessie různých akcí (zkoušek nebo závodů).

Začnu poslední akcí, které jsme se v tomto období zúčastnili, a tou byly tuto sobotu 19.10.2013 zkoušky základní ovladatelnosti psů (ZOP) dle Kynologické jednoty ČR Brno v Jenišovicích, kde posuzovala paní rozhodčí Jana Halbrštátová Svobodová. Zkouška se skládá ze dvou částí – ze základní části a ze cviků speciálních a skupinových. Bessie úspěšně složila zkoušky a získala 95 bodů ze 100. Pokračování textu 20.10.2013

22.09.2013

Letošní výstavní sezónu jsme zakončili v neděli 22.09.2013 v Mladé Boleslavi bonitací pořádanou Klubem chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.. Bessie byla k bonitaci pozvána na desátou hodinu.
Na výstaviště jsme se však dostavili s časovým předstihem. Než jsme se stihli rozkoukat a psychicky připravit, nastoupili jsme do kruhu k bonitaci, a to jako první, i když nebyl ještě náš čas. V kruhu posuzoval rozhodčí FCI pan Miroslav Václavík a paní Helena Beranová (poradkyně chovu VŠSP). To, zda je Bessie uchovněná, jsme se dočetli po obdržení Bonitační karty. Výsledek zní: CHOVNÁ od 22.09.2013.
Co víc jsme si mohli přát!!!

Na Klubové výstavě KCHMPP dne 21.09.2013 na Krásné louce v Mladé Boleslavi byla Bess oceněna paní rozhodčí MVDr. Gabrielou Ridarčíkovou (SK) v mezitřídě známkou V2.

Chovatelská stanice