20.10.2013

Období 05.-19.10.2013 bylo pro nás velmi náročné. Každou sobotu jsme se účastnili s Bessie různých akcí (zkoušek nebo závodů).

Začnu poslední akcí, které jsme se v tomto období zúčastnili, a tou byly tuto sobotu 19.10.2013 zkoušky základní ovladatelnosti psů (ZOP) dle Kynologické jednoty ČR Brno v Jenišovicích, kde posuzovala paní rozhodčí Jana Halbrštátová Svobodová. Zkouška se skládá ze dvou částí – ze základní části a ze cviků speciálních a skupinových. Bessie úspěšně složila zkoušky a získala 95 bodů ze 100.

Předešlou akcí konanou 12.10.2013 byly závody „Velká cena Hrádku nad Nisou“. Na těchto závodech posuzoval kategorii ZZO pan rozhodčí Jiří Kolář. Bessie se umístila na krásném 3. místě a byla oceněna 51 body. Společně s námi se těchto závodů zúčastnili ze ZKO Jenišovice Markéta Šírková s Ronem (NO) a Pavel Jurkovič s Bravem (AST).

05.10.2013 v Jenišovicích jsme skládali zkoušky základní ovladatelnosti (ZZO) dle Národního zkušebního řádu. Tyto zkoušky se skládají stejně jako zkoušky ZOP ze dvou částí. A to z poslušnosti a speciálních cviků. Na těchto zkouškách posuzoval pan Pavel Palfi. Za složené zkoušky Bessie získala 57 bodů a známku PV (prospěl výborně).

Napsat komentář